Prostor

Lehce perversní něžností

vypálila jsi mě do prostoru

Myslel jsem že umřu

ale vznesl jsem se

abych padal

a probral se zas u tvých nohou

Splatit ten let

Míval jsem tehdy pocit

že právě o tom je

tenhle svět 

s ručením omezeným