Jdu ti vstříc

Jdu ti vstříc

Já jdu ti vstříc a kochám se nádherou

Nevysloveného

Jsem hráč bezednosti

Hledač nesmyslů s velkou touhou

A ty nepřicházíš

Jsi jen v náznacích

Střípcích po celém světě

Ale nesměješ se mi

Jen mi to moc neulehčuješ

Přeci jdu ti vstříc

Až tam kde je za hranou

všeho